Diesel

EngineYear FromYear ToBattery
3.0 Turbo D SUV19952002068
2.4 TD SUV19891995068
3.0 Turbo D SUV19931996068

Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
2.7i SUV19951996069
3.0 V6 SUV19901995069
3.4i SUV19951996069