Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.6i 16V SUV (Open)19951997054
1.6i 16V 4x4 SUV (Open)19951997054