Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.2 16V Hatchback20042007012