Diesel

EngineYear FromYear ToBattery
2.1 TD MPV19841990096
2.1 RTDT Quadra MPV19911992096
2.1 TD MPV19911996096
2.1 TD MPV19941996096
1.9 DTI MPV19992002096
2.2 12V TD MPV19962000096
2.2 D MPV19972000096
2.2 dCi MPV20002002096
2.2 dCi MPV20002002096
1.9 dCi MPV20022010110
1.9 dCi MPV20032005110
2.0 dCi MPV20062016110
2.0 dCi MPV20062016110
2.0 dCi MPV20062016110
2.2 dCi MPV20022010110
2.2 dCi MPV20062010110
3.0 dCi MPV20022010110
3.0 dCi MPV20052016096
3.0 dCi MPV20062010110

Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
2.0 MPV19841990027
2.0 MPV19881990027
2.0i MPV19891990027
2.0i Quadra MPV19881992027
2.2 MPV19861990027
2.2 Quadra MPV19881990027
2.0 MPV19911996096
2.2 MPV19911996096
2.2 4x4 MPV19911996096
2.8 V6 MPV19911996096
2.0 MPV19962000096
2.0 MPV20012002096
2.0 16V MPV19982002096
3.0 MPV19961998096
3.0 V6 24V MPV19982002096
2.0 MPV20022005027
2.0 MPV20022010100
2.0 MPV20052010100
2.0 Turbo MPV20022010100
3.5 V6 MPV20022010100