Diesel

EngineYear FromYear ToBattery
1.4 HDI Hatchback20062016027
1.6 HDI Hatchback20062016027
1.6 HDI Hatchback20062016027

Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.4 Hatchback20062016027
1.4 16V Hatchback20062016027
1.4 16V Hatchback20072016027
1.6 16V Hatchback20062016027
1.6 16V RC Hatchback20072016027
1.6 16V Turbo Hatchback20062016027
1.6 16V VTI Hatchback20072016027