Diesel

EngineYear FromYear ToBattery
2.3 TD SUV19921998096
2.5 TDS SUV19961998096
2.8 TD SUV19951998096

Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
2.2i SUV19951998096
2.4i SUV19921998096