Diesel

EngineYear FromYear ToBattery
2.5 TD SUV19982002250
2.5 TD SUV20022003250
2.5 TD SUV20032008250

Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
3.0 V6 SUV19982000250
3.0 V6 SUV20002008250