Diesel

EngineYear FromYear ToBattery
V 200 CDi MPV19992003017
V 220 CDi MPV19992003017
V 230 TD MPV19962003017
V 200 CDi MPV20142016019
V 220 CDi MPV20142016019
V 250 BlueTEC MPV20142016019

Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
V 200 MPV19972003017
V 230 MPV19962003017
V 280 MPV19972003017