Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.6i 16V Convertible19891995096
1.6i 16V Turbo Convertible19891995096
1.6i 16V Turbo Convertible19911995027