Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.6 16V SUV19992006048
1.6 16V 4WD SUV19992006048
1.6 16V 4WD SUV19992006048