Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.6 16V SUV (Open)19881999055
1.6 16V SUV19881999055
1.6i 16V SUV (Open)19881999055
1.6i 16V SUV19881999055