Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.5 16V MPV19961998054
1.6 16V MPV19982002054