Bi-Fuel

EngineYear FromYear ToBattery
1.4 Bivalent MPV20022003012
1.4i Bivalent MPV20032003027
1.4 Bivalent Box20022008012
1.4i Bivalent Box20032008012

Diesel

EngineYear FromYear ToBattery
1.6 HDI 110 MPV20082013096
1.6 HDI 110 Box20082013027
1.6 HDI 110 Box20102016027
1.6 HDI 110 MPV20102016027
1.6 HDI 115 MPV20102013027
1.6 HDI 115 Box20102013027
1.6 HDI 90 MPV20082016096
1.6 HDI 90 Box20082016027
1.6 HDI 90 Box20102013027
1.6 HDI 90 MPV20102013027
1.6 HDI 75 MPV20082016096
1.6 HDI 75 Box20082016027
1.6 HDI 110 MPV20052008096
1.6 HDI 75 MPV20052016096
1.6 HDI 90 MPV20052008096
1.8 D MPV19982003096
1.9 D MPV19962003096
1.9 D MPV19982005096
1.9 D 4WD MPV19982003096
2.0 HDI 4x4 MPV20022005096
2.0 HDI 90 MPV19992003096
1.6 HDI 75 Box20052016027
1.6 HDI 90 Box20052008027
1.8 D Box19962003027
1.9 D Box19962003096
1.9 D 70 Box19992003096
1.9 D 70 4WD Box19982003096
2.0 HDI 90 Box19992003096
2.0 HDI 90 4WD Box20002003096

Electric

EngineYear FromYear ToBattery
Electric MPV19982003096
Electric MPV20002003096
Electric Box20032016096

Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
1.6 MPV20082013100
1.6 MPV20082013027
1.6 Box20082013027
1.6 Box20082013027
1.6 VTI 120 Box20092013027
1.6 VTI 120 MPV20092013027
1.6 VTI 95 MPV20102016027
1.6 VTI 95 Box20102016027
1.1i MPV19962003027
1.4 MPV20022005012
1.4i MPV19962003027
1.6 16V MPV20002003027
1.6 16V MPV20022008027
1.8i MPV19972003027
1.8i 4WD MPV19972003027
1.1i Box19962003012
1.4i Box19962000012
1.6 16V Box20002003027
1.8i Box19992003027