Petrol

EngineYear FromYear ToBattery
2.1 20V Turbo Coupe19841987096
2.1 quattro Coupe19821989096
2.1 quattro Coupe19801987096
2.2 20V Coupe19891991096
2.2 quattro Coupe19841987096
2.2 quattro Coupe19841987096
2.2 Turbo Coupe19871989096